VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, Z DŮVODŮ PANDEMIE COVID-19, je uzavřena výroba krému v Belgii. Předpokládáme, že výroba bude obnovena v následujících dvou týdnech. Naskladnění krému by tak mohlo proběhnout do konce měsíce května. Děkujeme za Vaši trpělivost.

0 Kč
Kód SKU : V____EN___Z__KAZN__CI__Z_D__VOD___PANDEMIE_COVID-19__je_uzav__ena_v__roba_kr__mu_v_Belgii__P__edpokl__d__me____e_v__roba_bude_obnovena_v_n__sleduj__c__ch_dvou_t__dnech__Naskladn__n___kr__mu_by_tak_mohlo_prob__hnout_do_konce_m__s__ce_kv__tna__D__kujeme_za_
Rozměry (H x Š x V) 0 x 0 x 0
Hmotnost 0

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image